Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Vrácení ŘP

Pro vrácení řidičského oprávnění je nutné podrobit se přezkoušení z odborné způsobilosti. Je však rozdílné, jak a kdy se na toto přezkoušení můžete přihlásit.

Při dosažení 12 bodů v bodovém systému je Vám řidičské oprávnění odejmuto na dobu jednoho roku. Poté je nutné podrobit se přezkoušení z odborné způsobilosti. Přezkoušení je možné  vykonat  před uplynutím roční lhůty, ale při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění nesmí být přezkoušení starší než 30 dní. K přezkoušení není nutné absolvovat cvičné jízdy, ani dokládat posudek o zdravotní způsobilosti. Je však na Vašem zvážení, zda cvičné jízdy absolvovat, či ne. K přezkoušení z odborné způsobilosti se přihlašujete cestou autoškoly a je nutné mít tyto doklady :

 • platný občanský průkaz
 • výpis z evidenční karty řidiče ( nikoli stav bodového hodnocení )
 • oznámení o dosažení 12 bodů
 • žádost ke zkoušce z odborné způsobilosti
 • posudek psychologa

 

Při uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, který Vám byl uložen soudem, nebo jiným správním orgánem na dobu delší než jeden rok ( ode dne vyznačení právní moci ) je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám uplynula doba zákazu činnosti. V případě, že Vám byl zbytek zákazu řízení motorových vozidel po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo dané rozhodnutí právní moci. Není Vaší povinností absolvovat cviční jízdy k přezkoušení, ale v naší autoškole je toto po předchozích zkušenostech vyžadováno, minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny na každou skupinu řidičského oprávnění, kterou požadujete. Je nutné si uvědomit, že při přezkoušení z  odborné způsobilosti máte dle § 45 odst. 2 zák. 247/2000 Sb.,  možnost pouze     j  e  d  n  é opravy ze všech částí zkoušky. V případě neúspěchu je nutné absolvovat výuku a výcvik z předmětu ve kterém neprospějete v plném rozsahu. K přezkoušení z odborné způsobilosti se přihlašujete cestou autoškoly a je nutné mít tyto doklady :

 • platný občanský průkaz
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • žádost ke zkoušce z odborné způsobilosti

AUTOLUNA: Vrácení ŘP

A A A