Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Přihláška

Prihlaska_2.jpg

Pečlivě si zkonrolujte, zda všechny Vámi zadané údaje souhlasí.


V případě, že vyplníte nesprávné či neúplné údaje do této on-line přihlášky nemůžeme Vás zařadit a přihláška je automaticky neplatná.


Pokud nebudete do 10 pracovních dní kontaktovániSMS zprávou, nebo emailem, nebyli jste na Vámi zvolené školení zařazeni.Důvodem může být nedostatek žadatelů, nebo Vámi špatně zařazený rok školení. V případě nejasností volejte na tel. číslo.: 602 614 444

 

 

 

Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce, které tímto poskytuji společnosti AUTO-LUNA s.r.o pro jejich další zpracování za účelem zařazení ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

 On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje Moje Autoškola - software pro školicí střediska.

AUTOLUNA: On-line přihláška na školení

A A A