Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Pravidelné školení

 

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech, a je určeno držitelům platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče. Během tohoto řidič absolvuje celkem 35 hodin výuky, rozděleným do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:


- pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi 

- dopravní předpisy jiných států 

- teorie zásad bezpečné jízdy 

- defenzivní přístup k řízení motorových vozidel 

- technika současných motorových vozidel 

- vliv pneumatik na bezpečnost 

- technika současných motorových vozidel 

- převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání 

- základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží 

- mezinárodní doprava 

- ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Rozvrh hodin pravidelného školení – 35 hodinDPJS - Dopravní předpisy jiných států
PSP - Pravidla silničního provozu
TZBJ - Teorie a zásady bezpečné jízdy
MD - Mezinárodní doprava
DJ -  Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
TMV - Technika současných motorových vozidel
NA  - Pevzetí nákladu, naložení upevnění a předání
ADR - Základní znalosti o manipulaci s nebezpečným zbožím
EP -  Ekonomika provozu
PNEU  - Vliv pneumatik na bezpečnost
OP -  Opakování, společná témata, diskuze

AUTOLUNA: Pravidelné školení

A A A