Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Jak se přihlásit

Pokud jste se rozhodli pro výuku a výcvik některé z námi poskytovaných skupin řidičského oprávnění, či jejich kombinaci, je nutné  dodržet zákonem stanovené podmínky, jež jsou uvedeny v § 13 zák. 247/2000 Sb. -  Viz. záložka podmínky přijetí k výuce a výcviku.

Prvotně je nutné vyplnit žádost o řidičské oprávnění,  kterou je nutné vytisknou oboustranně na jeden list papíru. Následně je nutné dokument čitelně vyplnit a podepsat. 

U žadatelů, kterým není v době podání žádosti 18 let, je nutný podpis zákonného zástupce. V případě, že se jedná o žadatele, kterému není v době podání žádosti 15 let, je nutné nechat podpis zákonného zástupce ověřit příslušným orgánem, příkladně u notáře. Dále je nutné si vytisknout posudek o zdravotní způsobilosti a tento nechat potvrdit praktickým lékařem.

Následně nás kontaktujte na výše uvedených číslech, nebo se k nám po předchozí domluvě dostavte do Vámi zvolené pobočky uvedených vlevo na stránkách.

AUTOLUNA: Jak se přihlásit

A A A