Souhlasíte se zavedením řidičského průkazu na zkoušku ?

Vítáme Vás na stánkách společnosti

AUTO-LUNA s.r.o.

 

Naše společnost se převažující částí zabývá provozováním autoškoly, zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů a školením obsluh stavebních strojů. Dále ve spolupráci s dopravními psychology zajišťujeme dopravně psychologické vyšetření pro řidiče. V oblasti získávání řidičských oprávnění a školení profesní způsobilosti řidičů poskytujeme jen ty nej-kvalitnější služby.

 

Tomu samozřejmě odpovídá vybavení, které k výuce a výcviku používáme. Kmenoví lektoři a učitelé, kteří provádějí výuku a výcvik předmětů mají vysokoškolské vzdělání a jsou držiteli profesního osvědčení učitele výuky a výcviku a průkazu zkušebního komisaře řidičů. Tito lektoři mají dlouholetou praxi jak na úseku státní správy, tak i v oblasti osobní a nákladní dopravy.

 

Jako externí lektoři u nás vyučují pracovníci Ministerstva dopravy a Krajských úřadů. Toto personální obsazení zaručuje velmi profesionální a stále aktuální výuku všech právních norem v oblasti dopravy.

 

AUTOLUNA: Úvod

A A A